Se flere

Bytte låsebolt på Varimat

Hvordan bytter jeg låsebolt på Leister Varimat?

Låsebolten i mekanismen som fører varmluftsblåseren inn under membranen på Leister Varimat er konstruert slik at den knekker hvis den får for mye press/slag på seg. Dette er for å forhindre at varmluftsblåseren tar skade.

Hvis dette skjer må låsebolten byttes. Denne kan bestilles hos oss, best nr. 100.360.

1. Slå ut splinten med et dor:

slåutsplint
slåutsplint2

2. Fjern avtrekket med fjær:

trigger
triggerfjærsplint

3. Fjern den skadede bolten. Hvis den ikke detter ut, bruk en tang:

fjærnbolt
defektbolt

4. Sett inn en ny bolt og reverser prosessen:


nybolt