DIODE PID

Som Diode S, men med elektronisk regulert temperatur for svært nøyaktige innstillinger. Også tilgjengelig med skrudyser.

noProduktnummer: 101.303