FC 550

Frekvensomformer for styring av viftene ROBUST, SILENCE og ASO

noProduktnummer: 117.359