Se flere

Hvordan sveise med varmluft

Det finnes hovedsakelig tre forskjellige sveiseteknikker – hurtigsveis, pendelsveis og overlapp – som kan utføres med et varmluftsverktøy. Nedenfor har finnes detaljer og instruksjoner på hvordan man skal oppnå en perfekt sveis med disse tre teknikkene.

NB!: Før man sveiser hovedproduktet, ta alltid en testsveis. Dette er for å forsikre seg om at man bruker riktige innstillinger og sveiseteknikk. Vi har også tatt med tips på hvordan man kan teste kvaliteten på sveisen, og hvordan man skal justere apparatet basert på resultatet av denne testen.

Hurtigsveis

Sveising med hurtigsveis-dyse er brukt for å føye en sveisetråd sammen med et plastmateriale av samme type som sveisetråden som brukes. Dette er vanlig ved f. eks gulvsveis eller fabrikkering av plastkonstruksjoner.  

Fremgangsmåte:

 1. Fest en hurtigsveis-dyse til håndapparatet, og forvarm apparatet til den riktige sveisetemperaturen.
 2. Før sveisetråden inni føringsdelen på dysenVarm opp startpunktet på sømmen med varmluften som kommer ut av dysen slik at man får godt feste i begynnelsen av sveisen.
 3. Bruk tuppen av sveisedysen til å føre sveisetråden ned i sømmen. Ikke press med dysen, alltid press på tråden for å få en god sveis. Pass på å ha ett jevnt trykk på sveisetråden gjennom hele sveisen.
Riktig utførelse vil gi en litensveisesvulst sveisesvulst på siden av sveisetråden.
(klikk på bildet for større versjon)

 

For å teste sveisen, la materialet kjøle seg ned i 15 sekunder, deretter dra sveisetråden løs fra sveisen.Hvis det er en riktig sveis vil deler av sveisetråden sitte igjen i sømmen og etterlate seg en grunn fuge.


Hvis det ikke etterlater seg en fuge og/eller sveisetråden bare så vidt henger fast må man; øke temperaturen og/eller presse hardere på sveisetråden og/eller sveise saktere.


Hvis sveisetråden deformeres og/eller den etterlatte fugen er dyp og uregelmessig må man; senke temperaturen og/eller presse løsere på sveisetråden og/eller sveise fortere.

Pendelsveis

Pendelsveis er som hurtigsveis en måte å føye sveisetråd sammen med materialet av samme plasttype som sveisetråden.

Fremgangsmåte:

  Pendelsveis
 1. Fest en pendelsveis- dyse til håndapparatet, og forvarm apparatet til den riktige sveisetemperaturen.
 2. Legg sveisetråden i fugen/vinkelen og bøy sveistråden 90

  ° ut.

   

 3. Påfør varme til både sveisetråden og fugen/vinkelen ved å bruke en pendel-bevegelse med sveisdysen. Dysen bør være ca 0,5 – 2 cm fra materialet.
 4. Påfør et jevnt trykk på sveisetråden gjennom hele sveisen. Riktig utførelse vil gi, som ved hurtigsveising, en liten sveisesvulst på siden av sveisetråden.


For å teste sveisen brukes samme metode som ved hurtigsvies.
Overlappsveis

Overlappsveis føyer sammen to stykker av termoplaster som TPO, PVC, PPE o.l, eller tekstiler som er belagt med plast. Denne typen sveis er brukt ved taktekking og sveising av duk (radon, membran, presenning, banner o.l).

Fremgangsmåte:

  overlappsveis
 1. Fest en overlapp-dyse på apparatet og forvarm til riktig sveisetemperatur.
 2. Overlapp materialet som skal sveises med 2 til 5 cm.
 3. Før sveisedysen inn imellom materialene, og plasser en trykkrulle på det øverste materialet, nær sveisedysen.
 4. Varm opp materialet samtidig som man bruker trykkrullen til å sikre sammensmeltingen.
 5. Pass på å sveise helt ut til kanten, og ikke etterlat åpninger i sveisen.


For å teste kvaliteten på sveisen; sveis to deler av materialet sammen, la det kjøle ned i 15 sekunder, og riv det deretter fra hverandre. Ved en god sveis vil deler av det sveisede materialet henge fast på den andre delen, og man vil se tekstilene i materialet.


Hvis bare deler av materialet henger fast og/eller man ikke ser tekstilen må man øke temperaturen, øke trykket og/eller sveise saktere. Hvis materialet bobler eller tekstilen smelter må man senke temperaturen og/eller sveise fortere.

 

For å få mer informasjon på hvordan man sveiser med varmluft, ta kontakt med oss!